Plani i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, instrumenti për uljen e kostos të së ardhmes.
28/09/2022
Takim i Prefektit me banorët e Shtëpisë së të Moshuarve Fier.
01/10/2022