PËRCAKTIMI I PERSONIT TË KONTAKTIT PËR PERIUDHËN PARA ZGJEDHORE
30/12/2020
Mbledhja e dytë e Komitetit Të Përbashkët Koordinues Për Projektin e Ndërtimit të Kapaciteteve për Përmirësimin e Menaxhimit të Bazuar në Ekosistem në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta
05/07/2021