Takim i Task-Forces Vendore (TFV) Anti Kanabis.
23/03/2023
Takim i Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike të Luftës Kundër Trafikimit të Personave .
28/03/2023