Urim i Prefektit të Qarkut, Z. Lefter Shehaj për ditën e SULLTAN  NEVRUZIT.
22/03/2023
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, per subjektin “GAL LIMITED ALBANIA”
28/03/2023