Çmimi i luftërave nuk paguhet gjatë kohës së luftës, mandat-pagesa vjen më pas .
28/04/2023
DËSHMORI ËSHTË SHKALLA MË E LARTË E PATRIOTIZMIT
05/05/2023