Nderime me “Certifikatën e Mirënjohjes ” nga Konsulli i Nderit i Republikës së Shqipërisë në Ukrainë .
08/09/2022
ARSIMI PROFESIONAL – NJE PRODUKT ME POROSI NGA TREGU I PUNËS
12/09/2022