Nuk mund të ketë një strategji të mirë të zvogëlimit të riskut nëse nuk ka një vlerësim të saktë e të plotë të rreziqeve paraprakisht.
01/12/2022
Kur axhenda e gjelbër të bëhet përditshmëria jonë
11/12/2022