Takim i Prefektit me banorët e Shtëpisë së të Moshuarve Fier.
01/10/2022
BUXHETIMI ME PJESËMARRJE SI SHPREHJE E DEMOKRACISË DIREKTE
07/10/2022