KOMITETI RAJONAL ANTITRAFIKIM I QARKUT FIER

I nderuar vizitor, punonjës i ngarkuar me detyra specifike në lidhje me Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, qytetar/e i Qarkut Fier apo dhe më gjerë, në këtë faqe do të gjeni:

  • Bazën ligjore për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.
  • Materiale informuese mbi këtë luftë.
  • Aktivitete të zhvilluara nga institucionet e Qarkut Fier nën drejtimin e KRAT (Komitetit Rajonal Antitrafikim).

Qëllimi i këtij publikimi është që tu shërbejë punonjësve që janë të angazhuar me këtë luftë, për të gjetur në mënyrë të përmbledhur dokumentacionin, si dhe  në kuadrin e transparencës të bëjë me dije qytetarët e zakonshëm për ti njohur këto materiale dhe ti ktheje ata në  ndihmës tepër të vlefshëm, në luftën e përbashkët kundër këtij fenomeni të shëmtuar dhe të rrezikshëm ndaj shoqërisë sonë.

 

BAZA LIGJORE

AKTIVITETE

Urdhri i Kryeministrit nr.6 datë 26.01.2017 për ngritjen e KRAT-it.

Takim i Tryezes Teknike te Qarkut Fier , datë 01.07.2021

Plani Kombëtar i Veprimit  2021-2023 për KRAT-in.

Takim i KRAT dhe Tryezes Teknike 28 Mars 2022
Rregullore e KRAT-it QARKU FIER Kalendari i aktiviteteve antitrafik Fier 2022
Format e Raportimit te KRAT Lidhja 2 Kalendari i aktiviteteve antitrafik Fier muaji Tetor 2022
Urdhëri  i Prefektit të Qarkut Fier  për  ngritjen e KRAT të Luftës Kundër Trafikimit të Personave Viti 2024. MODEL KALENDARI BOSH, PER TU PLOTESUAR 

Urdhëri  i Prefektit të Qarkut Fier  për  ngritjen e Tryezës të Luftës Kundër Trafikimit të Personave Viti 2024.

 Kalendari i aktiviteteve antitrafik Fier 2023
Plani Rajonal i Veprimit për KRAT Fier
KOORDINATORI KOMBETAR PER ANTITRAFIKIMIN.