Vizitë e Prefektit të Qarkut Z. Lefter Shehaj në subjekte që ushtrojnë  aktivitete të grumbullimit e eksportimit të perimeve, prodhimit të fidanëve , si dhe të  tapetit me bar natyral.

Përgjegjësi, ndërgjegjësim, mbështetje dhe sensibilizim, ndaj viktimave të dhunës në familje.
15/09/2022
Takimi i Tryezës Teknike Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave.
22/09/2022

Vizitë e Prefektit të Qarkut Z. Lefter Shehaj në subjekte që ushtrojnë  aktivitete të grumbullimit e eksportimit të perimeve, prodhimit të fidanëve , si dhe të  tapetit me bar natyral.

PËR JU QË NUK BËNI PUNË SA PËR SHEMBULL POR JENI SHEMBULLI I PUNËS

( E kam fjalën për ata lloje pronarësh që janë punëtorët e parë në agim dhe të fundit në muzg )

————————————————————————–

Sot , gjatë vizitave në subjekte të investuara në aktivitetet e grumbullimit e eksportimit të perimeve , prodhimit të fidanëve perimore si dhe të prodhimit të tapeti me bar natyral .

Lutem pranoni MIRËNJOHJEN time për punën tuaj që është shumë më tepër se një punë për vete .

Vetëm tre subjekte grumbulluese që ndërmjetësojnë më shumë se 3,000 ferma me tregun global .

Një subjekt që nuk resht së aplikuari teknologjitë më të reja të prodhimit të fidanëve perimor për mijëra ferma të vogla familjare ,të mesme e të mëdha .

Një subjekt i veçantë në llojin e vet , që me qilimin e gjelbër të prodhuar prej tij qëndis ambiente private e publike duke sjell pranverë në çdo stinë .