Takim i Tryezes Teknike te Qarkut Fier , datë 01.07.2021

PËRCAKTIMI I PERSONIT TË KONTAKTIT PËR PERIUDHËN PARA ZGJEDHORE
30/12/2020
Mbledhja e dytë e Komitetit Të Përbashkët Koordinues Për Projektin e Ndërtimit të Kapaciteteve për Përmirësimin e Menaxhimit të Bazuar në Ekosistem në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta
05/07/2021

Takim i Tryezes Teknike te Qarkut Fier , datë 01.07.2021

Më datë  1 Korrik 2021 në datën 01.07.2021 ora 09°°-14°°,    në  ambientet e Viles Monark, qyteti Fieru zhvillua  trajnimi me punonjës të Shërbimit Social Shtetëror, të inspektoratit shtetëror të punës, punonjës të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, administratorë socialë në bashkitë e qarkut, dhe përfaqësues të Institucionit te Prefektit të Qarkut.

Trajnimi  u zhvillua në kuadër të projektit “Rritja e efektivitetit tё sistemit tё mbrojtjes, pёr njё përgjigje sa mё tё mirё ndaj viktimave tё trafikimit nё Shqipëri”, zbatuar nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra”

Në trajnim referuan :

Trajnuese:   Valbona Lenja – Eksperte në fushën e Anti-trafikimit të personave

Koordinatore: Adena Dervishaj – Eksperte, Qendra Psiko-Sociale “Vatra” sipas axhendës së mëposhtëme.

  • Prezantim i Projektit & Qёllimeve tё Trajnimit .
  • Konceptet bazё tё  Mbrojtjes sё Viktimave tё Trafikimit.
  • Sinkronizimi i Masave Antitrafik me Masat për Mbrojtjen e Fëmijëve .
  • Plotësimi i Detyrave  Institucionale tё Punonjësve tё Shërbimeve Sociale lidhur me Mbrojtjen e Viktimave – Shërbimet.
  • Reflektim mbi Situatën & Diskutim i veprimeve qё do tё ndërmerren nё rezultat tё trajnimit.