PARKU DIVJAK-KARAVASTA , KAPITAL NATYROR I NJË INTERESI NDËRKOMBËTAR.

Mbledhje e Komisionit të Mbrojtjes Civile të Qarkut Fier dt.17.11.2022.
17/11/2022
Mesazh urimi i Prefektit të Qarkut Fier  Z. Lefter Shehaj me rastin e 28 Nëntorit, ditës së Flamurit.
28/11/2022

PARKU DIVJAK-KARAVASTA , KAPITAL NATYROR I NJË INTERESI NDËRKOMBËTAR.

Komiteti i Menaxhimit të Parkut Kombëtar Divjake-Karavasta organizoi takimin e dytë për vitin 2022 në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Fier .

Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësues të AKZM, Prefektit të Qarkut Tiranë dhe të shumë institucioneve të tjera, fushat e përgjegjësive të të cilëve lidhen me menaxhimin e zonave të mbrojtura të Qarkut Fier .

Qëllimi i mbledhjes së këtij komiteti ishte prezantimi dhe diskutimi rreth raportit të punës së Administratës së Zonave të Mbrojtura të Qarkut të Fierit për periudhën nga mbledhja më e fundit e këtij Komiteti (Mars 2022).

Komiteti vlerësoi performancën e AdZM Fier dhe arritjet e deritanishme të projektit të përbashkët AKZM- JICA-s ( Agjencia Japoneze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar ) në të gjithë komponentët si për monitorimin e biodiversitetit, promovimin e peshkimit të qëndrueshëm, bujqësisë së qëndrueshme, Eko-turizmit dhe zhvillimit të edukimit mjedisor në Park.

Anëtarët e Komitetit të Menaxhimit gjatë diskutimeve u fokusuan tek tematikat që lidhen me ruajtjen e parkut, florës dhe faunës , menaxhimin e turistëve, kontrollin e zbatimit të legjislacionit, problemet e peshkimit ilegal, ndotjen e ujërave , pastrimin e mbetjeve të ngurta etj .