Qeveria ekziston për t’ju ofruar siguri qytetarëve të saj.
16/11/2022
PARKU DIVJAK-KARAVASTA , KAPITAL NATYROR I NJË INTERESI NDËRKOMBËTAR.
25/11/2022