Nuk mund të ketë një strategji të mirë të zvogëlimit të riskut nëse nuk ka një vlerësim të saktë e të plotë të rreziqeve paraprakisht.

Mesazh urimi , me rastin e Ditës së Flamurit dhe 110- vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, nga personalitete të Ukrainës.
30/11/2022
Mesazh i Prefektit të Qarkut Fier Z. Lefter Shehaj, në kuadër të fushatës globale të 16 ditëve të Aktivizimit kundër dhunës ndaj grave .
03/12/2022

Nuk mund të ketë një strategji të mirë të zvogëlimit të riskut nëse nuk ka një vlerësim të saktë e të plotë të rreziqeve paraprakisht.

Në kuadër të projektit për hartimin e dokumentit të vlerësimit të riskut teknologjik në rang lokal u organizua sot në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier, një takim me prezencë të ekspertëve kombëtar z. Markel Baballëku dhe z. Stavri Dhima si dhe me pjesëmarrje të përfaqësueseve të enteve shtetërorë dhe private që operojnë në fushën e industrisë dhe energjetikës (që lidhen me sektorët e naftës, gazit, elektrikut , enëve nën presion), por dhe me transportin, furnizimin me ujë dhe mjedisin, që ushtrojnë aktivitet në territorin e bashkive të qarkut Fier.

Duke falënderuar të pranishmit për pjesëmarrjen, dhe nivelin e përfaqësimit , ndër të tjera, u ndala të theksoja rëndësinë e procesit të hartimit të dokumentit të Vlerësimit të Riskut dhe të kërkoja rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit midis subjekteve private apo strukturave shtetërore që në aktivitetin e tyre ekspozohen nga Risqet Teknologjike dhe grupit të specialistëve të projektit.

Nga z. Markel Baballëku, u bë një prezantim i përgjithshëm i gjithë projektit për hartimin e dokumentit të Vlerësimit të Riskut nëpërmjet një materiali PowerPoint me temë, “ Vlerësim i Riskut në Shkallë Vendore për Gjashtë Bashkitë e Qarkut Fier ”.

  1. Stavri Dhima, në fjalën e tij, i kushtoi një rëndësi të veçantë identifikimit të riskut që në qelizë të tij duke patur parasysh faktin që

“ qeliza” janë subjektet publike apo private që lidhen me sektorët e naftës, gazit, elektrikut , enëve nën presion, transportit, furnizimit me ujë dhe mjedisit etj.

Më pas takimi vazhdojë me diskutime të lira teknike midis të pranishmëve.