MBLEDHJA E TASK FORCES VENDORE

PROJEKTI “75 x 75”
13/01/2020
PROJEKTI “SHËTITJE NË GJANICE”
30/07/2020

MBLEDHJA E TASK FORCES VENDORE

Prefekti i Qarkut, në zbatim të detyrave që rrjedhin nga Plani i Veprimit Kundër Kultivimit të Kanabisit 2017-2020, mblodhi Task Forcën Vendore (TFV), në të cilën marrin pjesë Kryetarët e Bashkive, Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe Drejtues të Drejtorive Qëndrore që veprojnë në nivel vendor. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi dhe bashkëveprimi efektiv në nivel vendor, shkëmbimi i informacionit ndërmjet institucioneve të përfshira në TFV, bërja e vlerësimeve të përbashkëta dhe intensifikimi i kontrolleve në territor.

                                                                   

Prefekti i Qarkut vlerësoi punën e deritanishme, të bërë veçanërisht nga strukturat e Policisë Vendore dhe theksoi se lufta ndaj këtij fenomeni duhet të vlerësohet nga çdo strukturë, qëndrore apo vendore, pasi është e rëndësishme në planin politikës shtetërore, hapave të integrimit të vendit dhe të luftës ndaj krimit në përgjithësi, e veçanërisht Krimit të Organizuar.

Të gjithë duhet të bëjmë më shumë në luftën ndaj këtij fenomeni. Strukturat Vendore kanë rolin e vet në kontrollin e territorit, të cilat duhet të marrin përgjegjësinë e plotë, strukturat e Policisë Vendore duhet ti japin më shumë jetë policimit në komunitet edhe ndaj këtij fenomeni dhe gjithashtu gjithë strukturat e tjera duhet të punojnë për të rritur bashkëpunimin në luftë ndaj këtij fenomeni.

Mbështetja e dhënë nga Kryetarët e Bashkive dhe Drejtuesit në këtë takim, me siguri do të japë frytet e veta. Të gjitha strukturat do të intensifikojnë veprimtarinë në luftë ndaj fenomenit të kultivimit të kanabisit.