Ministri i Brendshëm në ceremoninë për krijimin e Forcave “Shqiponja”, në Fier
04/09/2020