Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman 3.10.2022.

Takim i Prefektit me banorët e Shtëpisë së të Moshuarve Fier.
01/10/2022
BUXHETIMI ME PJESËMARRJE SI SHPREHJE E DEMOKRACISË DIREKTE
07/10/2022

Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman 3.10.2022.

Pas filtrave teknik një vendimmarrje kolegjiale .

Sot në mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Seman , për shqyrtimin e aplikimeve për leja, apo autorizime për përdorimin e burimeve ujore , pjesë e këtij baseni .

Aktit të vendimmarrjes së Këshillit të Basenit i paraprijnë një seri procedurash teknike , oponencash, dhënie mendimesh , konsultimesh publike , vendimmarrjesh administrative etj që shërbejnë si filtra teknik të ushtruar nga njësi të kualifikuara në fushën e burimeve ujore, çështjeve mjedisore , vlerësimeve gjeologjike .

Çdo vlerësim , opinion e vendimmarrje merr në konsideratë efektet e ardhme të ndryshimeve klimatike dhe hierarkinë e nevojave në përdorimin e burimeve ujore .

1-Nevojat e popullatës për ujë të pijshëm

2-Nevojat e bujqësisë për ujë për vaditje

3-Nevojat e aplikantëve për ujë të inbotiluar prodhim energjie , për qëllime industriale etj.