ANALIZA VJETORE 2022, E INSTITUCIONIT TE PREFEKTIT TE QARKUT FIER
26/01/2023
PËR SHITJEN E SENDIT TE PALUAJTSHËM NË ANKAND TË PARË
30/01/2023