Takim sensibilizues i Task-Forcës Vendore të Qarkut Fier në lidhje me parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.
24/02/2022
Takim me Komitetin Rajonal të Zhvillimit të Turizmit Fier.
27/02/2022