DËSHMORËT NUK JANË NJË STATISTIKË HISTORIKE POR ÇMIMI I LIRISË SË NJË KOMBI.
05/02/2023
KUSH ARRIN PRETENDON DHE KUSH PRETENDON MUND TË ARRIJ MË SHUMË.
08/02/2023