Takim i Organit Këshillues të Prefektit të Qarkut Fier.
13/07/2022
5 Shtatori, Dita e Shenjtërimit të Nënë Terezës
05/09/2022