Takim me përfaqësues të bashkive dhe drejtorive rajonale të qarkut Fier.
10/03/2023
Urim i Prefektit të Qarkut, Z. Lefter Shehaj për ditën e SULLTAN  NEVRUZIT.
22/03/2023