NJË “ÇMIM I MADH”, SA I RËNDË PËR DORËZUESIN AQ I MERITUAR PËR FITUESIN
24/12/2022
Urim për vitin e Ri 2023, i Prefektit të Qarkut Fier Z. Lefter Shehaj.
31/12/2022