Legjislacioni i përafruar për të shkurtuar distancën Shqipëri-BE

Në institucionin e Prefektit të Qarkut Fier u zhvillua sot më

dt.30.06.2022 mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Z. Lefter Shehaj në cilësinë e kryetarit të këtij këshilli .

Një nisje ndryshe e rendit të ditës së Këshillit të Basenit Ujor Seman.

Lexo më shumë