Shendeti në emergjencë . Trajnim i Kryqit të Kuq, Dega Fier.
23/06/2022
Zjarrfikësit mund ta MINIMIZOJNE por qytetarë mund ta ZEROJNE rrezikun dhe evitojnë dëmet nga zjarri.
26/06/2022