Takim i Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike të Luftës Kundër Trafikimit të Personave .
28/03/2023
Takimi i Task-Forcës Rajonale të Turizmit
03/04/2023