Ushtria e dimensioneve sociale, kontribut për ” Shqipëri të pastër “.

Një marrëveshje e vullnetit të mirë, ideuar me mendje, nënshkruar me zemër.
12/05/2022
Serat Roskovec
Në mes të detit me sera, një festë po kthehet në traditë .
28/05/2022

Ushtria e dimensioneve sociale, kontribut për ” Shqipëri të pastër “.

Diversifikimi i aktivitetit të forcave ushtarake, duke manifestuar edhe dimensione sociale, përveç rolit klasik të mbrojtjes së integritetit territorial, është bërë sot model i ri për shumë ushtri.

Lexo më shumë