Studim Reforma Territoriale Administrative dhe Njesite e Qeverisjes Vendore

Efekti qeverises ne Qarkun Fier – shkurt 2020
03/11/2020

Studim Reforma Territoriale Administrative dhe Njesite e Qeverisjes Vendore