SHPALLJE PUBLIKE E AKTIT ADMINISTRATIV – DEGA E DOGANËS SARANDË