Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.23, me Nr.248/2 Prot., datë 09/02/2022,

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.857  Prot., date 25/02/2022
10/03/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.
04/05/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.23, me Nr.248/2 Prot., datë 09/02/2022,

VENDIM

i Doganes Vlorë

Nr.23, me Nr.248/2 Prot., datë 09/02/2022, i materializuar për subjektin “Aziz Alush Azizi” p.f, me banim në Fier (Rruga “Ramiz Aranitasi”, Ndërtesa nr.59, Hyrja 10, Apartamenti 5).

Shkarko vendimin e plotë.