Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.

Më shumë përkushtim në përgjigje të besimit më të madh .
30/04/2022
Dëshmorët janë çmimi i lirisë së një kombi.
05/05/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.

Vendim

Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022

i Doganes Vlorë

Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor që debitori, subjekti “AZIZ AZIZI” p.f, me ID. G80529050C, me banim në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Vlorë.

Shkarko vendimin e plotë.