Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.76 datë 8.04.2019 per subjektin “Griselda Rushanaj”

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1897 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Fatos Qani Likaj””
02/07/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022 per subjektin “RIKUPER AL”
07/09/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.76 datë 8.04.2019 per subjektin “Griselda Rushanaj”

VENDIM 

Nr.76 datë 8.04.2019

i Doganes Fier

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “Griselda Rushanaj” me ID I75827074M”
ndaj Degës së Doganës Fier.

Shkarko vendimin e plotë.