Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022 per subjektin “RIKUPER AL”

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.76 datë 8.04.2019 per subjektin “Griselda Rushanaj”
07/09/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022 per subjektin “RIKUPER AL”

VENDIM 

Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022

i Doganes Fier

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “RIKUPER AL” NIPT J62903492D
ndaj Degës së Doganës Fier.

Shkarko vendimin e plotë.