SHPALLJE PUBLIKE E AKTIT ADMINISTRATIV-DEGA E DOGANËS FIER