SHPALLJE PUBLIKE E AKTIT ADMINISTRATIV DEGA E DOGANËS FIER