PER DITET ME SHI MENDOHET NE KOHE ME DIELL.

Takim i Organit Këshillues të Prefektit të Qarkut Fier.
13/07/2022
5 Shtatori, Dita e Shenjtërimit të Nënë Terezës
05/09/2022

PER DITET ME SHI MENDOHET NE KOHE ME DIELL.

SIGURIA E DIGAVE ishte kryefjala e takimit të organizuar sot në Institucionin e Prefektit Fier, me praninë e Kryetarit të Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha z. Arjan Jovani dhe përfaqësuesve nga bashkitë e qarkut Fier dhe Drejtoria Rajonale e Bordit të Ujitjes dhe Kullimit Fier .

Lexo më shumë