Në mes të detit me sera, një festë po kthehet në traditë .

Ushtria e dimensioneve sociale, kontribut për ” Shqipëri të pastër “.
23/05/2022
“Bashki të Forta”, projekti që nxit qeverisjen e mirë përmes inkurajimit të pjesëmarrjes aktive të qytetarëve .
04/06/2022

Në mes të detit me sera, një festë po kthehet në traditë .

Serat Roskovec

“Festa e Serave të Gjelbërta”, mblodhi së bashku, në fshatin Suk të bashkisë së Roskovecit, fermerë dhe grumbullues të produkteve bujqësore të zonës.

Ka vetëm tre vjet nga hedhja e idesë dhe realizimi për herë të parë i kësaj feste lokale, për tu kthyer tashmë në një traditë.

Synimi i këtij aktiviteti është promovimi i produkteve të serave të zonës duke qenë se bujqësia dhe kryesisht perimet e serave mbeten një ndër degët e rëndësishme të zhvillimit ekonomik.

Lexo më shumë