Më shumë përkushtim në përgjigje të besimit më të madh .

Përvjetorët – momente të takimit me historinë .
18/04/2022
Dëshmorët janë çmimi i lirisë së një kombi.
05/05/2022

Më shumë përkushtim në përgjigje të besimit më të madh .

                                       

Më shumë përkushtim në përgjigje të besimit më të madh .

Rinovimi i kontratës së besimit me qytetarët më 25 Prill 2021 është kuptuar nga qeverisja si angazhim më i madh në përmbushje të pritjeve të qytetarëve për më shumë shërbime publike, me shumë infrastrukturë e më shumë mbështetje për zhvillim afatgjatë.

Lexo më shumë