Kontakt

NA DERGONI NJE MESAZH

ADRESA E INSTITUCIONIT:


Rruga: "Ramiz Aranitasi"
Lagjia: "11 Janari", (9301), Fier
Email: Prefekti.Fier@mb.gov.al
Tel: 00355 (0) 34607080


Koordinatori për të drejtën e informimit në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier :
Dorjana Spaho
Email : dorjanaspaho95@gmail.com
Tel : 0692152631

Kordinatori për mbrojtjen e të dhënave personale në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier:
Fatjona Prifti
Email : fatjona.2009@hotmail.com
Tel : 0697790766