Këndvështim mbi institucionin e Prefektit- Baki Bala- Nentor 2018