Dëshmorët janë çmimi i lirisë së një kombi.

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.
04/05/2022
Një marrëveshje e vullnetit të mirë, ideuar me mendje, nënshkruar me zemër.
12/05/2022

Dëshmorët janë çmimi i lirisë së një kombi.

Dëshmorët janë çmimi i lirisë së një kombi.
Lexo më shumë