Image

12/07/2021

Njoftim nga dega e Doganës Sarandë

Dogana Sarande
01/10/2019

Takim Konsultativ

Takim Konsultativ Në datën 25. 09.2019, Prefekti zhvilloi një takim konsultativ me kryetarët e këshillave, sekretarët e këshillave dhe nënkryetarët e bashkive të Qarkut Fier. Në […]
24/09/2019

Takim me Deget Territoriale ne Qarkun Fier

  Takim me Deget Territoriale ne Qarkun Fier Prefekti i Qarkut zhvilloi takim me Drejtorët e Drejtorive të Institucioneve Qendrore që veprojnë në Qark. Ai mori […]
23/09/2019

Aktivitete

      Zyra për Mbrojtjen nga Diskriminimi Prefekti i Qarkut Fier mori pjesë në hapjen e Zyrës për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Ajo është në varësi të […]