Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1897 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Fatos Qani Likaj””

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1898 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Laurenc Mertiri””
02/07/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.76 datë 8.04.2019 per subjektin “Griselda Rushanaj”
07/09/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1897 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Fatos Qani Likaj””

VENDIM 

Nr.1897 Prot. datë 9.06.2022

i Doganes Vlorë

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “Fatos Qani Likaj”
me ID H31018057J, me banim në Patos, ndaj Degës së Doganës Vlorë”.

Shkarko vendimin e plotë.