Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr. 109, Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021, per subjektin “Fatos Likaj””

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.
04/05/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1898 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Laurenc Mertiri””
02/07/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr. 109, Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021, per subjektin “Fatos Likaj””

Vendim nr.109

Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021

i Doganes Vlorë

Vendimi i kontabilizimit të detyrimeve doganore), subjekti “Fatos Likaj” me ID H310I8057J, me banim në Patos (Lagjja “Naftëtari”, Ndërtesa 64),

Shkarko vendimin e plotë.