PËRCAKTIMI I PERSONIT TË KONTAKTIT PËR PERIUDHËN PARA ZGJEDHORE

Urdhëri 80 datë 17.11.2020 i DAP
20/11/2020
Takim i Tryezes Teknike te Qarkut Fier , datë 01.07.2021
01/07/2021

PËRCAKTIMI I PERSONIT TË KONTAKTIT PËR PERIUDHËN PARA ZGJEDHORE

Në zbatim të Vendimit Nr.9 datë 24.12.2020 për “Rregullat e Raporimit të Veprimtarive me Karakter Publik të çdo Institucioni Publik,e me kapital Shteteror, Agjencive, Enteve Shtetërore, Kategoritë e Veprimtarive të ndaluara, si dhe Monitorimin e Veprimtarisë, Sjelljes dhe Përdorimit të Burimeve Njërezore, Financiare dhe Logjistike të Administratës Shtetërore Para Zgjedhjeve”, me qëllim administrimin e çdo denoncimi dhe të çdo rasti të përfshirjes, nxitjes, urdhërimit, shantazhimit apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të atij institucioni në veprimtari politike apo në mbeshtetje të një subjekti zgjedhor apo të një kantidati në zgjedhje,  nënpunësi i kontaktit i caktuar nga Prefekti i i Qarkut Fier është Skretari i Përgjithshëm z.Arben Velo.

Nr. cel : 069 24 56 755

email : Arben.Velo@prefektifier.gov.al